(Hỏi & Đáp) Một số trang giúp bạn chuyển từ đồng kỹ thuật số Bitcoin sang dịch vụ thanh toán Paypal

image

Nhiều bạn hỏi có cách nào chuyển đồng BITCOIN sang dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPal của Mỹ, để tiện thanh khoản mua hàng và chuyển tiền giữa các tài khoản Paypal với nhau.

Link bên dưới chứa một số dịch vụ chuyển đổi.

[BITCOIN to PAYPAL]

Related Posts
Disqus Comments