Giới thiệu và bản quyền

Giới thiệu:                                                                     
# Là trang web cá nhân được sáng lập bởi Võ Thanh Minh
# Chuyên trang chuyên đưa ra ý tưởng, dự báo và phân tích công nghệ thông tin.

Mục tiêu:                                                                       
# Chia sẽ ý tưởng công nghệ thông tin, dự báo và phân tích.
# Hướng tới góp phần trong việc thúc đẩy sự phát triển của IT.
# Thu hút người đọc và tạo thu nhập bằng việc phân phối quảng cáo.


Nội dung bài viết:                                                                       
# Bài viết được trình bày theo văn phong ngắn gọn, liên kết các kiến thức, sự kiện công nghệ để thúc đẩy người đọc đưa/ tạo ra suy nghĩ mới
# Đôi lúc bài viết bỏ ngỏ, phần kết luận được giao cho người đọc.
# Nội dung được lưu trữ đồng thời trên các địa chỉ sau:

Riêng tư:                                                                        
# VTMIDEAS cam kết không thu thập thông tin người sử dụng và mục đích thương mại và tuân thủ các nguyên tắc và quy đinh về sử dụng internet toàn cầu.

Bình luận:                                                                     
# Đọc giả tự do bình luận ở khu vực bên dưới mỗi bài đọc.

Bản quyền:                                                                    
# Các bài viết được tuân thủ tại giấy phép Creative Commons
# VTMIDEAS giữ bản quyền toàn bộ bài viết được xuất bản trên trang.
# Không được sử dụng nội dung vào việc in ấn, xuất bản thương mại khi chưa được phép của chủ sở hữu.
# Không sử dụng nội dung để làm thay đổi mục đích nhận thức của người đọc.
# Phải chỉ rõ "nguồn vtmideas" khi sử dụng nội dung của bài viết.
# Trên trang có dùng một số hình ảnh làm ảnh đại diện cho bài viết được lấy từ nguồn miễn phí http://iconarchive.com


Thân ái. Hợp tác. Cùng phát triển.

Trên mạng xã hội:                                                        Disqus Comments