Nhận diện VTMS


1. Về chúng tôi

2. Nhận diện VTMS

3. VTMS làm gì

4. VTMS đang nghiên cứu

5. Liên hệ

 

 Logo

 Khẩu hiệu

Sức mạnh tiếp theo của công nghệ điện toán.

Ý nghĩa từ viết tắt

V: Vocation ; T: Technology; M: Mining; S: Solutions
[S:Giải pháp] cho vấn đề [V:Giáo dục nghề nghiệp] và [T:Công nghệ] dựa trên [M:Khám phá tri thức]

Chúng tôi trênMột số trang thành viên VTMS

Disqus Comments