Tham khảo chính sách Video Youtube: Video của bạn đã bị xóa khỏi YouTube

vtm-s yt

Như bạn có thể biết, Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi mô tả loại nội dung được chúng tôi cho phép và không cho phép trên YouTube. Video của bạn  "Người vận chuyển 9" được gắn cờ để xem xét. Sau khi xem xét, chúng tôi đã xác định rằng video vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi đã xóa video khỏi YouTube và gửi cảnh cáo Nguyên tắc cộng đồng hoặc hình phạt tạm thời đến tài khoản của bạn.

ApplicationFrameHost_2018-09-28_17-12-42

Hạn chế nội dung video

Bạn không được phép đăng lượng lớn nội dung không có mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại nhiều lần lên YouTube và nếu nội dung của bạn có mục đích chính là lôi kéo mọi người rời bỏ YouTube và tham gia một trang web khác thì nội dung đó có thể vi phạm chính sách spam của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép mô tả, thẻ, tiêu đề hoặc hình thu nhỏ gây hiểu lầm nhằm tăng lượt xem. Thẻ phải được đặt ở đúng phần thẻ chứ không phải phần mô tả. Tìm hiểu thêm.

Tác động của cảnh cáo

Đây là cảnh cáo đầu tiên được áp dụng cho tài khoản của bạn. Chúng tôi hiểu rằng người dùng hiếm khi có ý định vi phạm chính sách của chúng tôi. Đó là lý do tại sao cảnh cáo không có hiệu lực vĩnh viễn – cảnh cáo này sẽ hết hiệu lực sau ba tháng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là nếu bạn phải nhận thêm cảnh cáo thì bạn không thể đăng nội dung lên YouTube hoặc thậm chí tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt.

Cách bạn có thể phản hồi

Nếu bạn cho rằng cảnh cáo này là do nhầm lẫn thì chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn. Vui lòng làm theo cả hai bước sau vì nếu chỉ xóa video thì sẽ không giải quyết được cảnh cáo trên tài khoản của bạn.
  • Vào lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận cảnh cáo này trên tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn muốn kháng nghị cảnh cáo này, vui lòng gửi biểu mẫu này. Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét kỹ kháng nghị của bạn và sớm liên hệ lại với bạn.
Trân trọng, 
- Nhóm YouTubeb

Là toàn bộ email mà YT đã thông báo và một số tính năng đã bị hạn chế, hình ảnh dưới là thông báo về tính năng LIVE bị vô hiệu

Related Posts
Disqus Comments