Tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện kiếm tiền trên Facebook

Tổng quan

Mọi người tìm đến Facebook mỗi ngày để xem các tin của những người sáng tạo nội dung và nhà phát hành mà họ yêu thích. Việc thúc đẩy một hệ sinh thái nơi những người sáng tạo nội dung và nhà phát hành có thể kết nối với người hâm mộ và duy trì sinh kế hoặc hoạt động kinh doanh của mình là một phần cực kỳ quan trọng để tạo nên những kết nối và trải nghiệm này cho cộng đồng của chúng ta. Để người sáng tạo nội dung và nhà phát hành kiếm tiền từ nội dung của họ trên Facebook, chúng tôi cung cấp các tính năng như Nội dung có thương hiệu và Bài viết tức thời cũng như đang thử nghiệm tính năng Nghỉ để quảng cáo.
Để sử dụng những tính năng kiếm tiền này, người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải tuân thủ các chính sách và điều khoản của Facebook, kể cả nhóm các tiêu chí dưới đây liên quan đến quyền truy cập.

Tuân thủ các Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi

Để truy cập các tính năng kiếm tiền của Facebook, người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải tuân thủ những chính sách hiện hành của chúng tôi, bao gồm cả Tiêu chuẩn cộng đồng. Những người sáng tạo nội dung và nhà phát hành vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng, bao gồm cả các chính sách cộng đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, tính xác thực và an toàn của người dùng, có thể không đủ điều kiện hoặc mất khả năng hội đủ điều kiện để kiếm tiền bằng các tính năng của chúng tôi.
Nếu cho rằng nội dung của mình có thể đã vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, bạn có thể xem thông báo tại đây. Nếu cho rằng mình có thể đã vi phạm các chính sách của chúng tôi liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Tuân thủ các Điều khoản thanh toán của chúng tôi

Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải tuân thủ các Điều khoản thanh toán của Facebook, nếu không có thể sẽ mất khả năng hội đủ điều kiện để sử dụng các tính năng kiếm tiền của chúng tôi.

Tuân thủ các Điều khoản về Trang của chúng tôi

Người sáng tạo nội dung phát hành nội dung từ Trang phải tuân thủ các Điều khoản về Trang, nếu không có thể sẽ mất khả năng hội đủ điều kiện để sử dụng các tính năng kiếm tiền của chúng tôi.

Tuân thủ các Nguyên tắc về nội dung kiếm tiền của chúng tôi

Để đủ điều kiện kiếm tiền bằng các tính năng của chúng tôi, nội dung phải tuân thủ Nguyên tắc về nội dung kiếm tiền. Nội dung không đáp ứng tiêu chí này có thể không đủ điều kiện để kiếm tiền. Ngoài ra, bạn có thể sẽ mất quyền truy cập các tính năng kiếm tiền nếu nội dung của bạn vi phạm nhiều lần tiêu chí này. Bạn có thể đọc thêm về thông tin này tại đây.

Chia sẻ nội dung xác thực

Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành đăng nội dung bị gắn cờ là tin đồn thất thiệt và tin giả có thể không đủ điều kiện hoặc mất khả năng hội đủ điều kiện để kiếm tiền. Bạn có thể đọc thêm về thông tin này tại đây. Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành chia sẻ nội dung giật tít câu view hoặc nội dung giật gân có thể không đủ điều kiện hoặc mất khả năng hội đủ điều kiện để kiếm tiền. Bạn có thể đọc thêm về thông tin này tại đây.
Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải chia sẻ nội dung xác thực với cộng đồng. Nội dung được phân phối, chia sẻ hoặc tương tác giả tạo (bao gồm nhưng không giới hạn ở lượt xem và bình luận) sẽ không đủ điều kiện kiếm tiền. Việc phân phối nội dung phải tuân thủ chính sách chia sẻ của chúng tôi như đã nêu tại đây.

Thu hút sự quan tâm đông đảo

Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải có nội dung xác thực, thu hút sự quan tâm đông đảo trên Facebook. Để đủ điều kiện sử dụng tất cả các tính năng kiếm tiền, người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải có nội dung thu hút sự quan tâm đông đảo trong ít nhất 90 ngày. Để truy cập sản phẩm Nghỉ để quảng cáo, người sáng tạo nội dung và nhà phát hành còn phải duy trì một lượng cơ sở người theo dõi vừa đủ, thể hiện qua số người theo dõi hoặc bạn bè của bạn trên Facebook.
Nếu bị mất quyền truy cập vào tính năng kiếm tiền nhưng cho rằng mình vẫn đủ điều kiện, bạn có thể gửi kháng nghị tại đây. Thời gian xem xét phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chúng tôi sẽ xem xét những nội dung nhận được này nhanh nhất có thể.
Xin lưu ý rằng Facebook có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc ngừng cung cấp tính năng kiếm tiền từ nội dung bất cứ lúc nào.

Related Posts
Disqus Comments