Ảnh 360 độ hiển thị tốt trên blog

Ảnh 360 độ hiển thị được trên mọi môi trường html như: website, blogger, wordpress,…
1-Hình ảnh được lưu trữ trên https://momento360.com và được nhúng bằng thẻ frame vào trang web

2-Cũng hình ảnh đó nhưng upload theo cách thông thường
vtm-s 02

Bạn nào quan tâm thì để thông tin liên lạc lại trong phần Comments nhé.

Related Posts
Disqus Comments